eurodns.com是欧洲的老牌域名注册商,位于欧洲的卢森堡,在美国和亚洲都有分公司,主要服务于中小企业。

以前便宜吧也介绍过,如《eurodns老牌域名注册商超级便宜优惠活动》该网站成立于1998年,到现在已经有12个年头,网站世界排名一万多位,而且便宜吧发现eurodns.com的PR也高的出奇,竟然达到了7。该域名商域名注册的范围很广,可以说囊括了几乎所有的域名注册,原来的大幅度优惠码已经过期,如今又卷土重来,推出大幅度优惠的域名优惠码,优惠码如下:

优惠码   域名后缀            年付                 优惠幅度       有效期
FR2009          FR ANNUALPRICE 70.00 % 01/01/2011
NL2009 NL ANNUALPRICE 70.00 % 01/01/2011
PL2009 PL ANNUALPRICE 70.00 % 01/01/2011
DE2009 DE ANNUALPRICE 70.00 % 01/01/2011
IT2009 IT ANNUALPRICE 70.00 % 01/01/2011
RO2009 RO ANNUALPRICE 70.00 % 01/01/2011
DK2009 DK ANNUALPRICE 70.00 % 01/01/2011
NLAMS4 NL ANNUALPRICE 77.00 % 01/07/2010
DNSE13 SE ANNUALPRICE 50.00 % 01/06/2010
DNHU13 HU ANNUALPRICE 50.00 % 01/07/2010
9ASIA1 ASIA ANNUALPRICE 50.00 % 02/08/2010
3TEL25 TEL ANNUALPRICE 25.00 % 12/06/2010
9ORG3 ORG ANNUALPRICE 50.00 % 05/06/2010
9EU10 EU ANNUALPRICE 50.00 % 01/07/2010
20ASIA10 ASIA ANNUALPRICE 55.00 % 01/08/2010
TMES10 ES ANNUALPRICE 75.00 % 01/06/2010
TMCH10 CH ANNUALPRICE 75.00 % 01/06/2010
TTAT10 AT ANNUALPRICE 91.70 % 01/06/2010

这次涵括了很多非主流域名,其中优惠幅度最大的竟然高达91.7%,也就是只要花原价的不到1折的价钱就能买到,而且可以一次购买多年,不是首年优惠,一次购买的话可以优惠很多年,但是续费是维持原价的。其中唯一的遗憾就是只支持信用卡付款。

eurodns.com购买域名必须先注册成他的用户,然后才能注册域名使用优惠码,点击左上角的中国国旗标志可以看到中文页面。该域名商付款只支持信用卡付款,不支持paypal支付,这点还是比较遗憾的

地址:http://www.eurodns.com

1 对 “eurodns老牌域名注册商再次爆出超级优惠码”的想法;

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。